Col·legi Les Acàcies. Sant Martí. Barcelona

Logo Les Acàcies

Col·legi Les Acàcies

c. Pujadas, 252-270 08005 Barcelona

Col·legi

Contact Data

 Name
Les Acàcies

 Code
8002629

 Status
Centro Público

 Type
Col·legi

 Owner
Generalitat de Catalunya

 Phone
933070033

 Fax
933071580

 Video

 Email
a8002629@xtec.cat

  If you are the principal, you can complete the info we show about your center to atract people interest

Location

 Position Les Acàcies

Region
CATALUÑA

Province
Barcelona

Locality
Barcelona

Municipality
Barcelona

Address
c. Pujadas, 252-270

Postal Code
08005

Teachings

 Education, courses, training Les Acàcies

Grade Family Teaching Modality
Educación Infantil (Segundo Ciclo ) Presencial
Educación Primaria Presencial

Grades / Marks

Tests, Exams, Academic Results Les Acàcies

  Selectivity Marks

  Grades point cutoff

Additional Information

Timetable
Horario

Additional Info

TRETS D’IDENTITAT:

1. Promotora de valors

Com a institució escolar hem de transmetre formació i educació, i ho volem fer amb eficàcia: la inquietud, la constància, l’esforç, dins d’una disciplina ben entesa i un ordre funcional són exigències mantingudes.

2.Activa i plural:

L’alumne té dret a rebre un ensenyament coordinat i actualitzat; el treball en equip del professorat, d’infantil i primària, la seva participació en cursos d’actualització, formació i innovació, el contacte regular amb altres centres en xarxa, garanteixen aquest dret.

3.Promotora de la cultura:

La llengua vehicular de l’escola és el català.Tot garantint un coneixement satisfactori del propi català i del castellà a l’acabament de l’ensenyament primari i el de la llengua anglesa.

4.Pública, democràtica i de gestió participativa:

Formació en el respecte als drets i les llibertats i en l’exercici de la tolerància i la convivència.

5. Promotora de hàbits saludables.

PILARS PEDAGÒGICS / BASES DEL MODEL EDUCATIU:

El respecte als valors democràtics i l’afany de participació.

Fomentant la participació activa de tots els membres de la comunitat educativa en la “construcció” del col·legi.

La lluita per la igualtat de gènere i la defensa de la coeducació

Vetllant per la destrucció de la desigualtat en quant al gènere i els rols establerts històricament com a societat.

Aconfessional.

-Respectant totes les confessions d’alumnes, pares, mares i mestres.

La solidaritat i la cooperació per davant de la competició (Aprendre per cooperar i cooperar per aprendre)

- Fomentant les activitats en grup i creure en la cooperació com a via d’aprenentatge.

La sensibilitat ecològica i el respecte a la natura.

-  Vetllant per una escola més sostenible

El sentit de la llibertat lligat al de responsabilitat.

-  Fomentant activitats sota la responsabilitat dels alumnes més grans.

La sensibilitat i el gust estètic:

- Donant-li el valor adequat a la música i a la plàstica.

OBJECTIUS EDUCATIUS PRIORITARIS:

Garantir l'èxit educatiu de tot l'alumnat.

Garantir la convivència en el centre (cohesió social).

Obrir l'escola a l'entorn més proper.

Events

 Visiting day, Sports competitions ...

No events found

Share!

Users Opinions Les Acàcies

1 Opinion.
  1. 0 Disconforme con Comentario
    0 Conforme con Comentario
    Docente del Centro
    30/09/2021

Insert your opinion

Name:
Facilities:
Staff:
Student Body:

Recommended Schools

FEM School

Bilingual Private Center in Chamberí

Our first aim is to supply our students an education which allows them an easy access to university, always thinking in their welfare at school.


Arturo Soria School

Pedagogical Innovation, Academic Results

Educative example, Arturo Soria is a different school, a parents cooperative where families participation is a fact.

Private tuition teachers

Maestra de educación infantil

Graduada en magisterio infantil + lengua extranjera con gran experiencia en la enseñanza ofrece clases particulares para niños de primara y secundaria (apoyo y refuerzo general de todas las asignaturas)


Ingeniero Telecomunicación con Máster Formación Profesorado

Ingeniero superior en telecomunicaciones se ofrece para dar clases particulares de ciencia (matemáticas, física, química, dibujo, informática...) e inglés a todos los niveles y edades


Profesora Educación Infantil

Con experiencia en clases particulares de inglés y refuerzo general para niños de educación primaria

Further Information

Schoolar Calendar Les Acàcies

Consult back to school, classes / course starting date, holidays

Grades point cutoff

All university degrres grades point cutoff 2015/2016

Selectivity Marks

Schools average mark in Selectivity (PAU)

Statistics Col·legi Les Acàcies

Daily / weekly visits

School Ranking

Schools Ranking by users personal opinion

School Opinions

Consult all users opinions about schools

Camps

Summer camps searcher

Download Report Report Col·legi Les Acàcies. Sant Martí. Barcelona WORD Report Col·legi Les Acàcies. Sant Martí. Barcelona PDF Report Col·legi Les Acàcies. Sant Martí. Barcelona EXCEL